Amity Regional High School Schedule

25 Newton RoadWoodbridge, CT 06525 | Register for Amity Regional High School

Online Fall 2020

Class Number

Date

Time

Online Class #1 Wednesday September 30, 2020 2:50 - 4:50pm
Online Class #2 Monday October 5, 2020 2:50 - 4:50pm
Online Class #3 Wednesday October 7, 2020 2:50 - 4:50pm
Online Class #4 Monday October 12, 2020 2:50 - 4:50pm
Online Class #5 Wednesday October 14, 2020 2:50 - 4:50pm
Online Class #6 Monday October 19, 2020 2:50 - 4:50pm
Online Class #7 Wednesday October 21, 2020 2:50 - 4:50pm
Online Class #8 (Drug & Alcohol) pt. 1 Monday October 26, 2020 2:50 - 4:50pm
Online Class #9 (Drug & Alcohol) pt. 2 Wednesday October 28, 2020 2:50 - 4:50pm
Online Class #10 (Drug & Alcohol) pt. 3 Monday November 2, 2020 2:50 - 4:50pm
Online Class #11 (Drug & Alcohol) pt. 4 Wednesday November 4, 2020 2:50 - 4:50pm
Online Class #12 Monday November 9, 2020 2:50 - 4:50pm
Online Class #13 Wednesday November 11, 2020 2:50 - 4:50pm
Online Class #14 Monday November 16, 2020 2:50 - 4:50pm
Online Class #15 Wednesday November 18, 2020 2:50 - 4:50pm
Make up   2:50 - 4:50pm
 Snow Make Up   2:50 - 4:50pm
 Snow Make Up   2:50 - 4:50pm
     
     
 

Spring 2021
 

Class Number

Date

Time

Class #1 TBD 2:50 - 4:50pm
Class #2 TBD 2:50 - 4:50pm
Class #3 TBD 2:50 - 4:50pm
Class #4 TBD 2:50 - 4:50pm
Class #5 TBD 2:50 - 4:50pm
Class #6 TBD 2:50 - 4:50pm
Class #7 TBD 2:50 - 4:50pm
Class #8 (Drug & Alcohol) pt. 1 TBD 2:50 - 4:50pm
Class #9 (Drug & Alcohol) pt. 2 TBD 2:50 - 4:50pm
Class #10 (Drug & Alcohol) pt. 3 TBD 2:50 - 4:50pm
Class #11 (Drug & Alcohol) pt. 4 TBD 2:50 - 4:50pm
Class #12 TBD 2:50 - 4:50pm
Class #13 TBD 2:50 - 4:50pm
Class #14 TBD 2:50 - 4:50pm
Class #15 TBD 2:50 - 4:50pm
Make up TBD TBD
Snow Make up   TBD
Snow Make up   TBD
     
     
     

Parent Classes

Date

Location

Time

     
5/18/21 https://meet.google.com/xcn-jzpb-dcj 6:30p - 8:30p